Meten is meer weten!

Nauwkeurig je vrijvervalstelsel meten? Dit is mogelijk dankzij een vernieuwde techniek. InnBlue helpt je hierbij!

Door het monteren van een datalogger wordt er real-time data uit je stelsel gehaald. De datalogger is voorzien van een radar- of ultrasoon meetunit. Dit geheel is snel gemonteerd, en kan in ieder stelsel toegepast worden. De manier om je stelsel snel en overzichtelijk in kaart te brengen.

Onlangs hebben we het aan- en afvoerdebiet gemeten in de gemeente Purmerend.

We hebben behoefte aan meer inzicht in het functioneren van ons stelsel. Wat is de invloed van het regen- en afvalwater op ons stelsel? Klopt de praktijk wel met de theoretische waarden?” Aldus de heer M. Sival, gemaalbeheerder van de gemeente Purmerend.

InnBlue heeft dit voor de gemeente inzichtelijk gemaakt. De data is verwerkt in een dynamisch model van het gehele gemalenstelsel van de gemeente. Deze is eerder al door InnBlue in kaart gebracht.

Door gebruik te maken van deze techniek meten we snel de hoeveelheid water welke het stelsel binnenkomt. Daarnaast wordt inzichtelijk vanuit welk gebied dit afkomstig is, en wat de invloed is op het functioneren van het stelsel. Deze methode is zo nauwkeurig dat zelfs de mogelijke infiltratie van grondwater gemeten kan worden.

Met deze informatie kan de gemeente Purmerend haar stelsel op actuele realistische waarden renoveren.

Wil je meer weten? We helpen je graag! info@innblue.nl
image_three

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.