Samenwerken loont!

Energiebesparing,kostenreductie,risicominimalisering en duurzaamheid:
maatschappelijke thema’s die gemeente Lelystad grondig aanpakt met Gemaal van de Toekomst. In 2016 is gemaal de Botter in Lelystad gerenoveerd en gekoppeld aan het Gemaal van de Toekomst. Gezamenlijk met InnBlue is het gemaal ingericht naar de nieuwste stand der techniek.
Lees hier het Artikel in Vakblad Riolering voor de eerste resultaten & onderzoeken!
logo gemaal van de toekomst