Verbeterd gescheiden stelsel 2.0?

InnBlue, heeft  samen met de gemeente Tynaarlo in het kader van duurzaamheid, toekomstgerichtheid en energiebesparing een innovatief concept uitgewerkt. Een concept waarbij het VGS stelsel verduurzaamd wordt, en op een innovatieve manier is omgebouwd naar een gescheiden stelsel.

Lees hier het hele artikel!

 

Samenwerken loont!

Energiebesparing,kostenreductie,risicominimalisering en duurzaamheid:
maatschappelijke thema’s die gemeente Lelystad grondig aanpakt met Gemaal van de Toekomst. In 2016 is gemaal de Botter in Lelystad gerenoveerd en gekoppeld aan het Gemaal van de Toekomst. Gezamenlijk met InnBlue is het gemaal ingericht naar de nieuwste stand der techniek.
Lees hier het Artikel in Vakblad Riolering voor de eerste resultaten & onderzoeken!
logo gemaal van de toekomst

Meten is meer weten!

Nauwkeurig je vrijvervalstelsel meten? Dit is mogelijk dankzij een vernieuwde techniek. InnBlue helpt je hierbij!

Door het monteren van een datalogger wordt er real-time data uit je stelsel gehaald. De datalogger is voorzien van een radar- of ultrasoon meetunit. Dit geheel is snel gemonteerd, en kan in ieder stelsel toegepast worden. De manier om je stelsel snel en overzichtelijk in kaart te brengen.

Onlangs hebben we het aan- en afvoerdebiet gemeten in de gemeente Purmerend.

We hebben behoefte aan meer inzicht in het functioneren van ons stelsel. Wat is de invloed van het regen- en afvalwater op ons stelsel? Klopt de praktijk wel met de theoretische waarden?” Aldus de heer M. Sival, gemaalbeheerder van de gemeente Purmerend.

InnBlue heeft dit voor de gemeente inzichtelijk gemaakt. De data is verwerkt in een dynamisch model van het gehele gemalenstelsel van de gemeente. Deze is eerder al door InnBlue in kaart gebracht.

Door gebruik te maken van deze techniek meten we snel de hoeveelheid water welke het stelsel binnenkomt. Daarnaast wordt inzichtelijk vanuit welk gebied dit afkomstig is, en wat de invloed is op het functioneren van het stelsel. Deze methode is zo nauwkeurig dat zelfs de mogelijke infiltratie van grondwater gemeten kan worden.

Met deze informatie kan de gemeente Purmerend haar stelsel op actuele realistische waarden renoveren.

Wil je meer weten? We helpen je graag! info@innblue.nl
image_three

InnBlue is gestart

In de markt zien wij veel uitdagingen die vragen om een slimme & groene oplossing. Ons uitgangspunt is dat meer mensen, meer weten dan één. Veel organisaties willen wel innoveren, maar hoe? Waar haal je de tijd vandaan? En is alle kennis in huis? Hier helpen wij je graag mee. Gezamenlijk maken wij afvalwater groener!

Zoals je in dit filmpje van Waterforce kan zien, is er nog veel te innoveren op het gebied van afvalwatertechnologie.